Privacy Policy

Joina Health AB, Org.nr: 559141-3199 – Senast uppdaterad: 13 Sep, 2022

Inledning och syfte

Syfte med denna Integritetspolicy (i fortsättningen ”Säkerhetspolicy”, ”Användarpolicy”, ”Personuppgiftspolicy” eller ”Policy”) är att förmedla, säkerställa och förtydliga vilka rättigheter och val som gäller, och hur vi samlar in och behandlar personuppgifter (”data”, ”information”).

Joina Health AB ( härefter ”Joina”, ”Appen”, ”Webbplatsen”, ”sajten”, ”organisation”, ”vi” eller ”oss” ) är ett bolag enligt svensk rätt, och bedriver således tillståndspliktig verksamhet i enlighet med Svensk lag, och omfattas av Dataskyddsförordningens (General Data Protection Regulation eller GDPR) bestämmelser.

Ämnen som omfattas

 • Dina val och rättigheter
 • Vilken information vi samlar in och varför
 • Hur vi behandlar informationen
 • Hur vi delar information med tredje part
 • Hur länge sparas personuppgifter
 • Hur informationen lagras och skyddas
 • Ändringar i Integritetspolicy
 • Hur du kontaktar oss
 • Cookies

Dina val och rättigheter

Du har rätt till att när som helst avsluta ditt konto hos oss, och bli borttagen ur våra register, det gör du genom att sluta använda våra tjänster, avregistrera dig och radera appen.

Du har också rätt att ändra, komplettera och radera dina uppgifter.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, detta gör du genom att kontakta oss. Vid ett sådan utlämnande kommer vi att behöva säkerställa din identitet.

Om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, har du rätt att klaga till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Vilken information vi samlar och varför

Vi samlar in de personuppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. i samband med att du genomför ett köp eller kontaktar oss. Här nedanför hittar du mer information om vilka uppgifter vi samlar in och varför. 

Varför behöver vi din personliga information?

 • För att du ska kunna genomföra köp i Joinas webshop

Vi behöver information om dig för att du ska kunna genomföra köp. De personuppgifter vi behöver är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Uppgifter om ditt köp (t.ex. produktinformation och betalningsinformation)

Informationen behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet om köp med dig.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från ditt senaste köp.

 • För att kunna hantera dina kundtjänstärenden

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig när du kontaktar vår kundtjänst. De personuppgifter som kan komma att behandlas för vår kundtjänst är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Kundtjänsthistorik
 • Övrig information som kan dokumenteras i samband med att du kontaktar kundtjänst

Informationen behövs för att tillgodose ditt och Joinas berättigade intresse av att kunna hantera dina frågor och/eller eventuella klagomål på de produkter som du har köpt i vår shop.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt kundtjänstärende har avslutats.

 • För att skicka nyhetsbrev och erbjudanden

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden, varuprover och liknande till dig via mail, post och i vår app. De personuppgifter som behandlas för att vi ska kunna göra det är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Informationen behövs för att kunna tillgodose ditt och Joinas berättigade intresse av att kunna kontakta dig och marknadsföra våra tjänster och nyheter samt ge dig erbjudanden, varuprover och liknande från Joinas webshop

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i ett år från ditt senaste köp eller din senaste interaktion med Joina (t.ex. genom att du öppnar våra mail eller på annat sätt visar ett intresse för Joinas tjänster). Du kan alltid välja att avsluta våra utskick tidigare genom att följa instruktionerna i utskicket eller kontakta vår kundtjänst.

 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna göra våra tjänster mer användarvänliga, utveckla och förbättra vårt sortiment, förbättra våra IT-system och på andra sätt utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster. De personuppgifter vi behöver är:

 • Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Feedback (t.ex. omdömen eller recensioner)
 • Köphistorik
 • Lokaliseringsdata
 • Tekniska data om de enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning, plattform och version av appen)
 • Kundtjänsthistorik
 • Konsument-ID (en unik kod som skapas för varje konsument)
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

Informationen behövs för att kunna tillgodose Joinas och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster.

Behandlingen sker till största delen på aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade uppgifter, utan någon koppling till dig som individ. I den mån vi behandlar personuppgifter för detta ändamål kommer de att sparas under tre år från ditt senaste köp eller senaste besök på hemsidan. 

 • För att kunna fullgöra Joinas rättsliga förpliktelser

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet). De personuppgifter vi behöver är: 

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Kundtjänsthistorik

Personuppgifterna behövs enligt lag där vi har en rättslig förpliktelse.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från ditt senaste köp.

 • För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Joina

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller enligt Joinas Allmänna villkor. De personuppgifter vi behöver är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Kundtjänsthistorik
 • Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

  Personuppgifterna behövs för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (om sådan finns) eller för att tillgodose Joinas berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från det att misstankar om missbruk eller brott uppkommer.

 • För att kunna hantera anmälningar om intrång i immateriella rättigheter 

Om du gör en anmälan till oss att du misstänker att någon gör intrång i dina immateriella rättigheter kommer dina personuppgifter behöva behandlas för att vi ska kunna utreda frågan. De personuppgifter som kan behandlas inom ramen för handläggningen av ett sådant ärende är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Personnummer (om du har enskild firma)
 • Eventuella övriga personuppgifter som framgår av din anmälan

Personuppgifterna behövs för att tillgodose ditt och Joinas berättigade intresse av att hantera anmälan om intrång i immateriella rättigheter.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt ärende har avslutats.

Hur vi behandlar informationen

Vi tar del av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster och vår service till dig. Denna behandling gör vi med stöd av vårt intresse att utveckla, förbättra, erbjuda våra tjänster och behålla en god kundkontakt med dig.

 

Email och annan kommunikation Vi skickar e-mail till den e-postadress du anger i samband med registrering. Vi använder uppgifterna för att svara på dina frågor, till exempel angående dina köp mm. Om du inte väljer bort detta, uppdaterar vi dig genom att skicka ut nyhetsbrev och annan information du kan behöva. 

Joinas medarbetare och samarbetspartners får tillgång till användarinformation som behövs under normal drift och eller forskning. Det innebär att användarinformationen, (inklusive namn, adress, e-post) kan användas för att svara på användarförfrågningar.

Våra partners och leverantörer Joina samarbetar med ett flertal företag för att kunna utföra vissa funktioner och tillhandahålla våra tjänster, till exempel för att hosta och driva webbplatsen, genomföra beställningar, betalningar för tjänster som köpts via webbplatsen/appen, e-post och /eller annan kommunikation, tillhandahålla trådlösa tjänster, borttagning av upprepad information från kundlistor, dataanalys, marknadsföringshjälp, betalningsbehandling och kundservice. Dessa tredje parter kan ha tillgång till din personliga information för att utföra sådana funktioner på Joinas begäran.

Hur vi delar information med tredje part

 • Personuppgiftsbiträden

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl.a. kundtjänst, betallösningar, marknadsföring och IT-tjänster.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden och de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

 • Andra personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med andra som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål ovan. 

Hur informationen lagras och skyddas

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Policy. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att presentera den reviderade integritetspolicyn när du går in på hemsidan. Vi kommer att säkra ditt uttryckliga samtycke, som kräver att du fysiskt bläddrar igenom denna policy. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida och läser Användarvillkoren och Policyn för att hålla dig uppdaterad om villkoren.

Om cookies

Vad är cookies?

Cookies är små filer som sparas på din dator, telefon eller enhet när du besöker en webbplats. Cookies hjälper en webbplats att komma ihåg dina inställningar (t.ex. inloggningsuppgifter, språkinställningar, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du besöker webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att förbättra och underlätta din navigering på vår webbplats och för att kontrollera åtkomst till vissa delar. Vi använder också cookies för att lagra session specifik information. Med ditt medgivande kan våra cookies vara kvar på din hårddisk under en längre period för att underlätta din inloggning och användning. Vi länkar aldrig informationen från cookies till någon information som finns på vår webbplats och kan inte identifiera användare.

Hur kan jag kontrollera cookies?

Du kan kontrollera och radera cookies precis som du vill. I din webbläsare kan du se vilka cookies som finns sparade, radera dem, (ta bort webbhistorik) och blockera framtida cookies. Du behöver tillåta cookies på denna webbplats för att kunna använda våra tjänster och delta i våra grupper. Det går däremot alltid att blockera de cookies som används till marknadsföring utan att det påverkar funktionerna på webbsidan.

Genom att gå vidare samtycker du och godkänner behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också våra Användarvillkor, som än del av denna Integritetspolicy.

Kontakta oss

Du når oss enklast via mail på info@joina.io

Vi strävar efter att besvara alla mail inom 48h.

Scroll to Top